„Dotacja na kapitał obrotowy dla
JANTAR-PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RYSZARD ŁACH"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Cele projektu:
Celem projektu było utrzymanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy w niezakłóconym stanie w okresie realizacji projektu. Planowanym efektem jest utrzymanie działalności gospodarczej przez kolejne lata.

Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.09.2020
Wartość projektu: 79 524,06 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych: 79 524,06 zł (poziom dofinansowania 100 % całkowitych kosztów)

 
znaku Funduszy Europejskich